Мінекономрозвитку підготувало зміни до законодавства...

Мінекономрозвитку підготувало зміни до законодавства щодо визначення засад зовнішньоекономічної політики України

Мінекономрозвитку підготувало проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», яким законодавчо закріплюється поняття «державна зовнішньоекономічна політика України», засади та принципи зовнішньоекономічної політики, механізми її реалізації на державному та місцевому рівнях на середньострокову перспективу.

   Відповідно до законопроекту, засади державної зовнішньоекономічної політики України, зокрема, передбачають взаємовигідний розвиток торговельно-економічного, науково-технічного та інвестиційного співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями та забезпечення збалансованості експорту та імпорту товарів і послуг шляхом ефективних структурних змін в економіці. При цьому участь України у створенні зон вільної торгівлі буде здійснюватись з урахуванням економічних інтересів країни. Також визначено, що взяття Україною міжнародних економічних зобов’язань відбувається виходячи з пріоритетності національних зовнішньоекономічних інтересів.

   Крім того зазначається, що державна зовнішньоекономічна політика України повинна забезпечувати стимулювання інноваційної спрямованості розвитку зовнішньої торгівлі та диверсифікації товарно-географічної структури експортно-імпортних операцій.

   Проектом закону передбачається, що Уряд кожні 5 років визначає пріоритети, основні напрями та завдання зовнішньоекономічної політики на середньострокову перспективу.

   На думку фахівців Мінекономрозвитку, реалізація положень проекту Закону України дозволить законодавчого врегулювати формування цілісної державної зовнішньоекономічної політики України, визначити її засади та принципи на середньостроковий період.

   Електронну версію законопроекту розміщено на сайті Мінекономрозвитку (http://www.me.gov.ua , розділ «Обговорення проектів документів»).