Міністерство транспорту України


Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року N 757

 

 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

19 квітня 2013 р.

N 239

Про внесення змін до наказу Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року N 757

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 травня 2013 р. за N 725/23257

Відповідно до статті 55 Закону України "Про автомобільний транспорт" та з метою впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів, необхідних для здійснення міжнародних перевезень пасажирів і вантажів,

НАКАЗУЮ:

 

1. У пункті 1 наказу Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року N 757 "Про впорядкування системи оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за N 1075/9674, слова "оформлення, видачі, використання, обліку та звітності щодо дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між країнами - членами ЄКМТ" замінити словами "проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту".

 

2. Внести зміни до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року N 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за N 1075/9674, виклавши його в новій редакції, що додається.

 

3. Внести зміни до Порядку оформлення, видачі, використання, обліку та звітності щодо дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між країнами - членами ЄКМТ, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2004 року N 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 року за N 1076/9675, виклавши його в новій редакції, що додається.

 

4. Департаменту автомобільного транспорту забезпечити:

 

4.1. Подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

 

4.2. Оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Єфименка К. О.

 

 


 

Міністр

В. В. Козак

  
ПОГОДЖЕНО: 
  
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

  
Голова Державної
інспекції України з безпеки
на наземному транспорті

Є. А. Пронченко

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства транспорту України
20.08.2004 N 757
(у редакції наказу Міністерства інфраструктури України
від 19.04.2013 N 239)
 
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 травня 2013 р. за N 725/23257

 

 

ПОРЯДОК

 

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" та міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень.

1.2. Цей Порядок встановлює процедуру оформлення і видачі дозволів на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні (далі - дозвіл), їх обміну та обліку.

1.3. Перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом територією іноземних держав або транзитом через їхні території здійснюється автомобільними перевізниками згідно з вимогами міжнародних договорів України та на підставі належним чином оформлених відповідних дозволів, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

1.4. Перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом між пунктами, розташованими на території іноземної держави, заборонено, якщо на це не отримано відповідного дозволу компетентного органу іноземної держави згідно з вимогами міжнародних договорів України.

1.5. Бланки дозволів є номерними бланками та не є документами суворої звітності.

1.6. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

квота - кількість дозволів на проїзд автомобільного транспортного засобу з однієї країни в іншу протягом визначеного періоду;

квота автомобільного перевізника - кількість дозволів обмеженої квоти, які автомобільний перевізник має право отримати;

обмежена квота - квота дозволів, яка не є достатньою для забезпечення потреб автомобільних перевізників.

 

II. Узгодження квоти дозволів

2.1. Квота дозволів для України на наступний рік визначається компетентними органами іноземних держав згідно з міжнародними договорами України з питань міжнародних автомобільних перевезень.

2.2. Узгодження квоти дозволів для перевезення пасажирів і вантажів з урахуванням потреби автомобільних перевізників здійснює Міністерство інфраструктури України.

2.3. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті на підставі інформації, наданої Міністерством інфраструктури України, здійснює організацію замовлення на виготовлення бланків дозволів на в'їзд (ввезення) та рух територією України вантажного транспортного засобу у міжнародному автомобільному сполученні (додаток до цього Порядку), а також бланків дозволів для здійснення відповідних перевезень пасажирів територією України згідно з вимогами наказу Міністерства транспорту України від 09 лютого 2004 року N 75 "Про затвердження Порядку організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2004 року за N 759/9358 (із змінами).

2.4. Міністерство інфраструктури України щороку не пізніше 20 грудня здійснює з компетентними органами іноземних держав обмін бланків дозволів, зазначених у пункті 2.3 цього розділу, на бланки іноземних дозволів.

2.5. Отримані бланки дозволів Міністерство інфраструктури України передає в повному обсязі до Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті для їх подальшого обліку, оформлення та видачі автомобільним перевізникам.

 

III. Оформлення та видача дозволів

3.1. Оформлення та видача дозволів проводяться в пунктах видачі дозволів Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті та її територіальних органів (далі - пункт видачі дозволів).

3.2. Дозволи для перевезення вантажів оформлюються і видаються водію автомобільного транспортного засобу (автомобільному перевізнику або уповноваженій ним особі) (далі - уповноважена особа) на підставі усного звернення або письмової заяви, в якій зазначаються найменування (прізвище, ім'я, по батькові) автомобільного перевізника та його місцезнаходження (місце проживання), відомості щодо автомобільних транспортних засобів (реєстраційні номери, вантажопідйомність, повна маса), маршруту руху із зазначенням країн відправлення та призначення, а також країн прямування автомобільного транспортного засобу, вантажу (вага, загальна кількість), видів дозволів, які бажає отримати автомобільний перевізник, та пункт видачі дозволів.

Для оформлення та видачі дозволу уповноважена особа при усному зверненні та поданні письмової заяви пред'являє документ, що посвідчує особу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, документи на вантаж, сертифікати відповідності транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

3.3. Дозволи на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні оформлюються і видаються уповноваженій особі на підставі усного звернення або письмової заяви при пред'явленні таких документів, підписаних автомобільним перевізником та засвідчених його печаткою:

схеми міжнародного маршруту;

графіка роботи та відпочинку водіїв;

копії документа про підтвердження відповідності автобусів параметрам комфортності;

копії договору, укладеного між автомобільним перевізником та замовником транспортних послуг, про здійснення міжнародних нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні;

копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на автобус, що буде виконувати перевезення.

Для отримання дозволу уповноважена особа звертається не пізніше ніж за п'ять робочих днів до здійснення відповідного перевезення пасажирів.

Автомобільний перевізник забезпечується тільки дозволами, необхідними йому для конкретної поїздки.

3.4. Дозволи видаються уповноваженій особі після пред'явлення документа, що підтверджує оплату за надання послуги з видачі відповідного дозволу.

3.5. Оформлення, видача та облік дозволів здійснюються з використанням комп'ютерного програмного забезпечення (із застосуванням штрих-коду).

3.6. У дозволі зазначаються:

найменування (прізвище, ім'я, по батькові) автомобільного перевізника, його місцезнаходження (місце проживання);

реєстраційний номер автомобільного транспортного засобу;

дата видачі дозволу.

Дозвіл підписується посадовою особою Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті з проставленням номерного штампа такої посадової особи.

3.7. Дозволи на поїздку територією іноземних держав під час виконання нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, які мають обмежені річні квоти, видаються автомобільним перевізникам за їх зверненнями на підставі рішення Державної інспекції України з безпеки на автомобільному транспорті не пізніше ніж за п'ять робочих днів до здійснення відповідного перевезення пасажирів.

3.8. Міністерство інфраструктури України для забезпечення виконання перевезень вантажів, важливих для економіки України, може встановлювати резерв до 2 % загальної квоти дозволів.

3.9. Міністерство інфраструктури України може встановлювати обмеження щодо забезпечення дозволами, які мають обмежені річні квоти, на поїздку територією окремих іноземних держав деяких категорій транспортних засобів, а саме:

оформлення проводити на екологічні автомобілі: "зелений", "особливо зелений і безпечний", "Євро-3 безпечний", або тільки на "особливо зелений і безпечний", "Євро-3 безпечний", або тільки на "Євро-3 безпечний" та вищої категорії екологічної безпеки;

оформлення проводити на завантажені автомобілі;

оформлення проводити на певні види перевезень;

оформлення проводити на автомобілі, повна маса яких перевищує 10 тонн.

3.10. Міністерство інфраструктури України створює Комісію з розподілу дозволів для перевезення вантажів, які мають обмежені річні квоти (далі - Комісія з розподілу), у складі не менше п'яти членів з представників відповідних структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України, Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, а також представників підприємств, установ, організацій, їх об'єднань, що входять до сфери управління Міністерства інфраструктури України та/або здійснюють міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (за погодженням з їх керівниками).

3.11. Рішення Комісії з розподілу приймається на засіданні в присутності не менше 2/3 її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів та оформлюється протоколом. Рішення Комісії з розподілу приймається з урахуванням рішень Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів.

3.12. Міністерство інфраструктури України на підставі рішення Комісії з розподілу затверджує розподіли (річні та квартальні) дозволів, які мають обмежені річні квоти, на поїздку територією окремих іноземних держав.

Розподілу підлягає річна квота дозволів, за винятком встановленого Міністерством інфраструктури України резерву дозволів.

3.13. Для участі у розподілі дозволів для перевезення вантажів, які мають обмежені річні квоти, автомобільні перевізники подають до Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті заяву на отримання відповідних дозволів із зазначенням кількості здійснених перевезень вантажів за попередній рік

3.14. Результатом розподілу дозволів, які мають обмежені річні квоти, є річна квота автомобільного перевізника за видами дозволів, що в рівних частинах поділяється на квартальні квоти.

3.15. Річна квота дозволів автомобільного перевізника визначається пропорційно кількості дозволів фактично використаних ним за попередній рік з урахуванням запланованої кількості перевезень вантажів у наступному році, зазначеної в заяві на отримання відповідних дозволів.

3.16. Автомобільний перевізник може отримати одноразово не більше виділеної йому квартальної квоти дозволів для перевезення вантажів, які мають обмежені річні квоти (окремо за кожним видом дозволу).

Якщо автомобільний перевізник використав квартальну квоту дозволів для перевезення вантажів, він може отримати дозволи для перевезення вантажів наступного кварталу в межах виділеної йому річної квоти дозволів для перевезення вантажів.

Якщо автомобільний перевізник не повністю використав виділену йому квартальну квоту дозволів, у наступному кварталі він одноразово може отримати дозволи у кількості, що не перевищує кількість дозволів, використаних ним у попередньому кварталі.

3.17. У разі невикористання автомобільним перевізником квартальної квоти дозволів його річна квота зменшується на кількість невикористаних дозволів.

Дозволи, право на отримання яких автомобільний перевізник втратив, розподіляються між автомобільними перевізниками, які бажають здійснювати перевезення вантажів. За відсутності поданих заяв від автомобільних перевізників такі дозволи використовуються для поповнення резерву дозволів Міністерства інфраструктури України.

3.18. Результати розподілу дозволів, які мають обмежені річні квоти, оприлюднюються шляхом розміщення на веб-сайтах Міністерства інфраструктури України та Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.

3.19. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, подає до Міністерства інфраструктури України інформацію щодо видачі автомобільним перевізникам дозволів (у розрізі країн, виду дозволів).

 

IV. Порядок використання та повернення дозволів

4.1. При оформленні та видачі дозволів автомобільний перевізник інформується про особливості їх використання, умови здійснення перевезень територією іноземних держав та строки повернення використаних та невикористаних дозволів.

4.2. Автомобільний перевізник забезпечує належне використання, збереження та обов'язкове своєчасне повернення виданого йому дозволу.

4.3. Передача дозволу іншому автомобільному перевізнику та здійснення будь-яких виправлень у ньому забороняються.

4.4. Забороняється зарахування при розрахунках використаної квоти дозволів для перевезення вантажів одного автомобільного перевізника іншому автомобільному перевізнику, крім випадків:

правонаступництва у разі реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) автомобільного перевізника - юридичної особи;

зміни найменування та/або місцезнаходження юридичної особи;

зміни прізвища, імені, по батькові та/або місця проживання фізичної особи - підприємця;

створення автомобільного перевізника - юридичної особи, власником або співвласником якого є автомобільний перевізник - фізична особа - підприємець, якому була виділена квота дозволів та підприємницька діяльність якого припинена.

4.5. Використані автомобільним перевізником дозволи підлягають обов'язковому поверненню в пункти видачі дозволів протягом 15 днів після завершення поїздки.

4.6. Автомобільні перевізники, які отримали дозвіл та не використали його до закінчення строку дії дозволу, зобов'язані повернути його в пункти видачі дозволів до 15 лютого року, наступного за звітним.

 

V. Контроль за оформленням, видачею, використанням і поверненням дозволів та аналіз ефективності використання дозволів

5.1. Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті згідно з покладеними на неї функціями забезпечує контроль за оформленням, видачею та обліком дозволів.

5.2. Для аналізу ефективності використання автомобільними перевізниками дозволів з представників Міністерства інфраструктури України та Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті утворюється Комісія з питань аналізу ефективності використання дозволів, склад якої затверджується наказом Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті.

5.3. Головним завданням Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів є розгляд інформації, наданої відповідним структурним підрозділом Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті, щодо кількості виданих та використаних дозволів у розрізі країн та автомобільних перевізників, переліку автомобільних перевізників, які допустили порушення вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень, а також підготовка пропозицій щодо удосконалення здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів.

5.4. Засідання Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів проводяться за рішенням її голови або заступника голови, але не рідше одного разу на півроку. Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності - заступник голови.

5.5. Рішення Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів приймаються на засіданнях у присутності не менше ніж 2/3 її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів голос головуючого на засіданні є ухвальним.

5.6. Рішення Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів оформлюється протоколом, який підписується всіма її членами, присутніми на засіданні, та має рекомендаційний характер.

5.7. Рішення Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Державної інспекції України з безпеки на автомобільному транспорті.

5.8. Для знищення невикористаних, бракованих та зіпсованих бланків дозволів, а також використаних дозволів Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті утворюється комісія з утилізації бланків дозволів у складі не менше п'яти осіб.

5.9. Використані дозволи знищуються двічі на рік (за I, II квартали - до 15 жовтня поточного року, за III, IV квартали - до 01 квітня року, наступного за звітним).

Невикористані, браковані та зіпсовані бланки дозволів знищуються до 01 квітня року, наступного за звітним.

 

VI. Облік і зберігання бланків дозволів

6.1. Облік, зберігання та передача бланків дозволів між територіальними органами Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті забезпечуються Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті.

6.2. У випадках втрати бланків дозволів призначається службове розслідування кожного такого випадку.

Директор Департаменту
автомобільного транспорту

Д. В. Петухов

 

Додаток
до Порядку оформлення і видачі дозволів на поїздку по територіях іноземних держав при виконанні перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, їх обміну та обліку

 

 

Дозвіл на в'їзд (ввезення) та рух територією України вантажного транспортного засобу у міжнародному автомобільному сполученні

Особливі умови

Цей дозвіл є чинним для в'їзду (ввезення) та руху територією України вантажного автомобільного транспортного засобу, який зареєстровано в іноземній державі.

Цей дозвіл не дає права на здійснення перевезень між населеними пунктами України.

При в'їзді (ввезенні) та русі територією України оригінал бланка дозволу повинен бути на борту автомобільного транспортного засобу і надаватись для здійснення контролю компетентним органам України разом з документами на вантаж та документами на автомобільний транспортний засіб.

Цей дозвіл може використовуватись тільки автомобільним перевізником, зазначеним у пункті 2 цього дозволу, і не повинен передаватись іншій особі.

Цей дозвіл вважається недійсним і не дає права на в'їзд (ввезення) та рух територією України за наявності в ньому виправлень або ознак механічного втручання.

Власник цього дозволу зобов'язаний дотримуватись положень чинного законодавства про автомобільний транспорт та вимог міжнародних договорів України з питань міжнародних автомобільних перевезень.

Special conditions

This authorization is valid for the entry (import) and journey through the territory of Ukraine by a goods vehicle, registered in a foreign state.

This authorization does not entitle transportation between two points of Ukraine.

When entering (importing) and making journey through the territory of Ukraine, the original authorization should be carried in the vehicle and, coupled with shipping and vehicle documentation, be presented for inspection to competent authorities of Ukraine.

Only the holder of the authorization, referred to in item 2, must use this authorization. It is not transferable to other person.

This authorization is not valid for the entry (import) and journey through the territory of Ukraine in case it is corrected or has mechanical damage.

The holder of this authorization is required to observe the provisions of the applicable legislation on road transport and requirements of international agreements of Ukraine regarding the international road transportations.

Печатка митного органу

The stamp of the Customs

В'їзд
Entry
 

Виїзд
Exit

 

 

 

Примітка. Усі пункти цього дозволу, крім позначених (*), заповнюються автомобільним перевізником.

Note. All the items of this authoriazation except those marked with (*) are to be filled in by the road carrier.